Màrqueting

marqueting

La cara ètica del màrqueting

Quines estratègies de comunicació i màrqueting utilitzem des de l’Economia Social per transitar cap a models econòmics més responsables socialment?

Per transformar les pràctiques de consum es tracta de canviar el discurs, cal repensar com comuniquem les particularitats de l’Economia Social per fer-nos un lloc entre les consumidores.