Scroll Top
SERVEI INTEGRAL DE SUBVENCIONS
Amb l’expertesa de la nostra entitat dins del sector, iniciem un nou servei integral per acompanyar-vos en tots els tràmits de sol·licitud, gestió i justificació de les subvencions i ajuts de les vostres entitats.

SERVEI INTEGRAL DE SUBVENCIONS

Facto tenim un nou servei integral de subvencions.

Amb l’expertesa de la nostra entitat dins del sector, iniciem un nou servei integral per acompanyar-vos en tots els tràmits de sol·licitud, gestió i justificació de les subvencions i ajuts de les vostres entitats.

Si esteu pensant a sol·licitar una subvenció, us assessorem en tot el procés de sol·licitud. Això inclou:

  • Resolució de dubtes sobre les bases i la convocatòria.
  • Definició d’estratègies i suport en la presa de decisions sobre les actuacions del projecte a presentar segons allò definit a les bases i la convocatòria i la documentació requerida.
  • Assessorament en l’elaboració del pressupost i qualsevol altra documentació requerida.
  • Revisió de la documentació a tramitar.
  • Suport a l’elaboració i redacció de projectes.

Si ja teniu una subvenció oferim els següents serveis:

  • Definició de l’estratègia de justificació segons el projecte presentat.
  • Acompanyament en el control i seguiment de la subvenció a nivell tècnic i econòmic.
  • Assessorament en l’execució pressupostària del projecte, i les seves adaptacions.
  • Assessorament, si s’escau, de les pròrrogues o modificacions del projecte.
  • Justificació de despeses i suport a l’auditoria (si s’escau).

A més, durant tot el procés, us podem acompanyar en la tramitació i resposta a requeriments o presentació d’al·legacions o comunicacions amb l’administració pública convocant.

Si voleu ampliar la informació sobre el servei, ens podeu escriure a subvencions@facto.cat