Scroll Top
Consultoria

Innovació, experiència i coneixement: així és el nostre servei de consultoria.

Busquem solucions sostenibles als reptes de la vostra entitat o empresa
A Facto Cooperativa, brindem un servei especialitzat i independent al qual poden recórrer empreses i emprenedors de qualsevol sector d’activitat, administració pública, universitats i centres formatius amb l’objectiu de trobar solucions als vostres desafiaments empresarials, socials o formatius. El nostre servei es basa en la innovació, l’experiència, el coneixement i les habilitats dels nostres professionals, així com en mètodes i pràctiques provades.
INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
Promovem projectes d’emprenedors per a millorar la qualitat de vida, analitzant necessitats territorials i oferint mentoring i acompanyem en la recerca de finançament.
GESTIÓ ECONÒMICA

Assessorem empreses i emprenedores en diferents aspectes com la creació, reflotament i expansió, així com en la millora de la gestió econòmica.

ORGANITZACIÓ I TREBALL

Orientem organitzacions i empreses en la seva gestió interna i decisions, promovent la participació i regulació efectiva dels seus membres.

FINANÇAMENT
Optimitzem la gestió econòmica-financera de la vostra organització, reduint necessitats de finançament, sota valors i instruments de l’economia social. Estem especialitzats en l’obtenció de finançament.
CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT EMPRESARIAL

Assessorem per a consolidació i creixement empresarial, formació, gestió, control, govern i proveïment de recursos.

COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING

Fem consultoria en comercialització i màrqueting empresarial, en línia, socialment responsable i sostenible.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Transformació digital enfocada en l’anàlisi, definició i reconstrucció de processos. Incorporació de tecnologia i estratègia global.

INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA

Captem i activem la persona emprenedora, perquè desenvolupi projectes des d’una perspectiva multisectorial orientada a millorar la qualitat de vida de les persones.

Les idees es treballen en co-creació, innovació creuada, segons les prioritats públiques, les necessitats del territori i la viabilitat en el co-finançament.

Facto analitza les necessitats reals del territori a dinamitzar i les compatibilitza amb l’agenda política i la viabilitat de co-finançament.

Treballem amb potencials emprenedors amb idees contrastades i amb un pla per a ser implementades de forma local.

Executem mitjançant un pla d’implementació amb un servei de mentoring i finançament.

GESTIÓ ECONÒMICA

En Facto us acompanyem i assessorem en la creació, reflotamiento o expansió empresarial, realitzant els estudis i informes econòmics necessaris perquè els objectius perseguits es compleixin amb seguretat i èxit.

Treballem per a millorar els processos de gestió econòmica i financera de la vostre empresa o entitat a través de l’anàlisi, l’assessorament i la planificació de totes aquelles accions necessàries per a afrontar i aconseguir els objectius empresarials.

El nostre equip d’economistes ofereix un servei especialitzat en cadascuna de les àrees que afecten l’empresa: anàlisis econòmiques, financers i fiscals, peritatges econòmics, reestructuracions empresarials, internacionalització de negocis, creació i consolidació econòmica de línies de negoci i anàlisi de costos, entre altres.

Us acompanyem, a les emprenedores i a aquelles persones que exerciu funcions directives de projectes consolidats, per a ajudar-vos a prendre decisions relacionades amb aspectes econòmics i financers de l’empresa. Plantegem i planifiquem les necessitats d’aconseguir recursos externs, participant també en l’anàlisi i la negociació financera. Us oferim eines bàsiques o a mida per millorar la vostra gestió financera i ajudar-vos a fer front a qualsevol situació que se us plantegi.

ORGANITZACIÓ I TREBALL

Entenem a les organitzacions i les empreses com espais de confluència entre la persona i el col·lectiu. 

Treballem de manera transversal per acompanyar en la concepció i l’execució, des de l’estratègia al flux de treball, de l’organització interna a la cadena de decisions, fins a la reglamentació dels acords entre les persones sòcies i treballadors, l’anàlisi de situació mitjançant auditories sociolaborals així com la formulació i definició del reglament de règim intern que reguli les relacions en tots els nivells de l’organització.

FINANÇAMENT

El nostre objectiu principal és ajudar-vos a optimitzar la gestió econòmica-financera de la vostra empresa, per a incrementar el seu rendiment i reduir les necessitats de finançament, sempre sota els valors i instruments de l’economia social.

Oferim una àmplia gamma de serveis, incloent-hi:

  • Consultoria Financera i Control de Gestió
  • Consultoria Estratègica de Negocis
  • Direcció Financera
  • Auditoria Interna de Comptes
  • Gestió d’Obtenció de Finançament
  • Formació Empresarial.

A més, ens especialitzem en la gestió integral de l’obtenció de finançament, comptant amb un ampli coneixement i experiència en els agents financers de l’economia social, així com en els instruments específics d’aquest sector. Treballem en totes les fases que comporta l’accés al finançament.

CONSOLIDACIÓ I  CREIXEMENT EMPRESARIAL

Aquesta és una línia de servei enfocada a ajudar a consolidar i fer créixer la vostra empresa o entitat.

Us brindem assistència personalitzada per a respondre a les vostres necessitats i demandes, formem al vostre equip, tant tècnic com directiu, en gestió empresarial per a millorar les vostres habilitats i us ajudem a acostar-vos a les eines de gestió, control i govern empresarial.

A més, us proporcionem els recursos i serveis adequats per a treballar en la consolidació de l’estructura de la vostra empresa o entitat, la vostra producció i millorar els vostres serveis o productes.

COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING

El vostre èxit com a organització depèn de la vostra capacitat per arribar al màxim nombre possible de persones clientes, usuàries o beneficiàries. És per això que la comercialització i el màrqueting són essencials per a qualsevol iniciativa que busqui créixer i prosperar o per assolir els objectius mínims de viabilitat.

A Facto, som una consultoria de màrqueting que ajuda les empreses a assolir els seus objectius d’escalabilitat. El nostre enfocament sempre és des del punt de vista del client o usuari final, perquè sabem que ells són la clau per al vostre èxit i a qui ens devem!

Oferim una gran varietat de serveis que depenen de la vostra fase de desenvolupament. Si esteu en una fase inicial, us ajudem a definir el vostre target i a analitzar el vostre entorn competitiu – benchmark. Si esteu en fase de consolidació, us oferim un pla de màrqueting personalitzat, la confecció i control de mètriques i la implementació de campanyes d’escalabilitat per augmentar el vostre impacte.

A Facto, creiem que la comercialització i el màrqueting han de ser sempre ètics i socialment responsables. Per això, treballem amb vosaltres per crear campanyes que no només siguin efectives, sinó també respectuoses amb els valors de la vostra organització i amb la societat en general.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Enfoquem la transformació digital com l’anàlisi dels processos de l’empresa, i amb ells, la seva definició, creació i reconstrucció. Només a partir d’aquí, és quan els processos es poden transformar amb l’ús de la tecnologia.

Promovem la reinvenció empresarial incorporant la tecnologia en tots i cadascun dels processos fent ús entre d’altres del Big Data o de l’Internet de les Coses.

Definim i creem l’estratègia global que ens proporcioni la visió completa i mesurem els riscos generals. Estudiem i imaginem les noves eines tecnològiques per als processos identificats. Els nostres experts identificaran i implementaran la tecnologia més adequada per a transformar el procés, de forma compartida amb els usuaris mitjançant la transparència i la comunicació interna.

EL NOSTRE PROCÉS DE TREBALL

El procés de consultoria de Facto Cooperativa consta de tres passos clau: anàlisi, disseny i execució. Els nostres experts en cada àrea treballaran amb vosaltres per a identificar els desafiaments, desenvolupar solucions i dur a terme els canvis necessaris per a aconseguir l’èxit del vostre projecte.

01.

Anàlisi i diagnòstic

En aquesta primera etapa, Facto realitza una anàlisi detallada de la situació actual de l’empresa o entitat, identificant les seves fortaleses i febleses, oportunitats i amenaces, i detectant les necessitats i reptes a afrontar.

02.

Proposta de solucions

Una vegada realitzat el diagnòstic, Facto proposa solucions personalitzades i adaptades a les necessitats de cada client, amb l’objectiu de millorar la seva gestió empresarial i financera, la seva estratègia de creixement, la seva transformació digital o qualsevol altre aspecte clau per a l’èxit del seu projecte.

03.

Implementació i seguiment

Finalment, cooperem amb vosaltres en la implementació de les solucions proposades, oferint un acompanyament i seguiment continu per a garantir l’èxit dels projectes.

QUI US POT AJUDAR

Les expertes en consultoria de Facto Cooperativa

judith_mora_ok
Judith Mora Tosquella
Consultora econòmica
marc_vilanova
Marc Vilanova Fernàndez
Consultor en finançament i contractació pública
oriol_martin_BN
Oriol Martín Àlvarez
Responsable de l’àrea de consultoria i consultor econòmic
Notícies sobre consultoria
subvencions_web
Servei de subvencions

Coneixeu les subvencions que s’adapten a les necessitats reals de la vostra organització? 🚀

Si esteu buscant noves subvencions, des de Facto, us ho posem ben fàcil.
Amb la nostra expertesa dins del sector, hem dissenyat un Butlletí de Subvencions perquè pugueu estar al dia de les noves oportunitats per a la vostra organització.