Scroll Top
Consultoria

Innovació, experiència i coneixement: així és el nostre servei de consultoria.

Busquem solucions sostenibles als reptes de la vostra entitat o empresa
A Facto Cooperativa, brindem un servei especialitzat i independent al qual poden recórrer empreses i emprenedors de qualsevol sector d’activitat, administració pública, universitats i centres formatius amb l’objectiu de trobar solucions als vostres desafiaments empresarials, socials o formatius. El nostre servei es basa en la innovació, l’experiència, el coneixement i les habilitats dels nostres professionals, així com en mètodes i pràctiques provades.
INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
Promovem projectes d’emprenedors per a millorar la qualitat de vida, analitzant necessitats territorials i oferint mentoring i acompanyem en la recerca de finançament.
GESTIÓ ECONÒMICA

Assessorem empreses i emprenedores en diferents aspectes com la creació, reflotament i expansió, així com en la millora de la gestió econòmica.

ORGANITZACIÓ I TREBALL

Orientem organitzacions i empreses en la seva gestió interna i decisions, promovent la participació i regulació efectiva dels seus membres.

FINANÇAMENT
Optimitzem la gestió econòmica-financera de la vostra organització, reduint necessitats de finançament, sota valors i instruments de l’economia social. Estem especialitzats en l’obtenció de finançament.
CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT EMPRESARIAL

Assessorem per a consolidació i creixement empresarial, formació, gestió, control, govern i proveïment de recursos.

COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING

Fem consultoria en comercialització i màrqueting empresarial, en línia, socialment responsable i sostenible.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Transformació digital enfocada en l’anàlisi, definició i reconstrucció de processos. Incorporació de tecnologia i estratègia global.

INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA

Captem i activem la persona emprenedora, perquè desenvolupi projectes des d’una perspectiva multisectorial orientada a millorar la qualitat de vida de les persones.

Les idees es treballen en co-creació, innovació creuada, segons les prioritats públiques, les necessitats del territori i la viabilitat en el co-finançament.

Facto analitza les necessitats reals del territori a dinamitzar i les compatibilitza amb l’agenda política i la viabilitat de co-finançament.

Treballem amb potencials emprenedors amb idees contrastades i amb un pla per a ser implementades de forma local.

Executem mitjançant un pla d’implementació amb un servei de mentoring i finançament.

GESTIÓ ECONÒMICA

En Facto us acompanyem i assessorem en la creació, reflotamiento o expansió empresarial, realitzant els estudis i informes econòmics necessaris perquè els objectius perseguits es compleixin amb seguretat i èxit.

Treballem per a millorar els processos de gestió econòmica i financera de la vostre empresa o entitat a través de l’anàlisi, l’assessorament i la planificació de totes aquelles accions necessàries per a afrontar i aconseguir els objectius empresarials.

El nostre equip d’economistes ofereix un servei especialitzat en cadascuna de les àrees que afecten l’empresa: anàlisis econòmiques, financers i fiscals, peritatges econòmics, reestructuracions empresarials, internacionalització de negocis, creació i consolidació econòmica de línies de negoci i anàlisi de costos, entre altres.

Us acompanyem, a les emprenedores i a aquelles persones que exerciu funcions directives de projectes consolidats, per a ajudar-vos a prendre decisions relacionades amb aspectes econòmics i financers de l’empresa. Plantegem i planifiquem les necessitats d’aconseguir recursos externs, participant també en l’anàlisi i la negociació financera. Us oferim eines bàsiques o a mida per millorar la vostra gestió financera i ajudar-vos a fer front a qualsevol situació que se us plantegi.

ORGANITZACIÓ I TREBALL

Entenem a les organitzacions i les empreses com espais de confluència entre la persona i el col·lectiu. 

Treballem de manera transversal per acompanyar en la concepció i l’execució, des de l’estratègia al flux de treball, de l’organització interna a la cadena de decisions, fins a la reglamentació dels acords entre les persones sòcies i treballadors, l’anàlisi de situació mitjançant auditories sociolaborals així com la formulació i definició del reglament de règim intern que reguli les relacions en tots els nivells de l’organització.

FINANÇAMENT

El nostre objectiu principal és ajudar-vos a optimitzar la gestió econòmica-financera de la vostra empresa, per a incrementar el seu rendiment i reduir les necessitats de finançament, sempre sota els valors i instruments de l’economia social.

Oferim una àmplia gamma de serveis, incloent-hi:

  • Consultoria Financera i Control de Gestió
  • Consultoria Estratègica de Negocis
  • Direcció Financera
  • Auditoria Interna de Comptes
  • Gestió d’Obtenció de Finançament
  • Formació Empresarial.

A més, ens especialitzem en la gestió integral de l’obtenció de finançament, comptant amb un ampli coneixement i experiència en els agents financers de l’economia social, així com en els instruments específics d’aquest sector. Treballem en totes les fases que comporta l’accés al finançament.

CONSOLIDACIÓ I  CREIXEMENT EMPRESARIAL

Aquesta és una línia de servei enfocada a ajudar a consolidar i fer créixer la vostra empresa o entitat.

Us brindem assistència personalitzada per a respondre a les vostres necessitats i demandes, formem al vostre equip, tant tècnic com directiu, en gestió empresarial per a millorar les vostres habilitats i us ajudem a acostar-vos a les eines de gestió, control i govern empresarial.

A més, us proporcionem els recursos i serveis adequats per a treballar en la consolidació de l’estructura de la vostra empresa o entitat, la vostra producció i millorar els vostres serveis o productes.

COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING

El vostre èxit com a organització depèn de la vostra capacitat per arribar al màxim nombre possible de persones clientes, usuàries o beneficiàries. És per això que la comercialització i el màrqueting són essencials per a qualsevol iniciativa que busqui créixer i prosperar o per assolir els objectius mínims de viabilitat.

A Facto, som una consultoria de màrqueting que ajuda les empreses a assolir els seus objectius d’escalabilitat. El nostre enfocament sempre és des del punt de vista del client o usuari final, perquè sabem que ells són la clau per al vostre èxit i a qui ens devem!

Oferim una gran varietat de serveis que depenen de la vostra fase de desenvolupament. Si esteu en una fase inicial, us ajudem a definir el vostre target i a analitzar el vostre entorn competitiu – benchmark. Si esteu en fase de consolidació, us oferim un pla de màrqueting personalitzat, la confecció i control de mètriques i la implementació de campanyes d’escalabilitat per augmentar el vostre impacte.

A Facto, creiem que la comercialització i el màrqueting han de ser sempre ètics i socialment responsables. Per això, treballem amb vosaltres per crear campanyes que no només siguin efectives, sinó també respectuoses amb els valors de la vostra organització i amb la societat en general.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Enfoquem la transformació digital com l’anàlisi dels processos de l’empresa, i amb ells, la seva definició, creació i reconstrucció. Només a partir d’aquí, és quan els processos es poden transformar amb l’ús de la tecnologia.

Promovem la reinvenció empresarial incorporant la tecnologia en tots i cadascun dels processos fent ús entre d’altres del Big Data o de l’Internet de les Coses.

Definim i creem l’estratègia global que ens proporcioni la visió completa i mesurem els riscos generals. Estudiem i imaginem les noves eines tecnològiques per als processos identificats. Els nostres experts identificaran i implementaran la tecnologia més adequada per a transformar el procés, de forma compartida amb els usuaris mitjançant la transparència i la comunicació interna.

EL NOSTRE PROCÉS DE TREBALL

El procés de consultoria de Facto Cooperativa consta de tres passos clau: anàlisi, disseny i execució. Els nostres experts en cada àrea treballaran amb vosaltres per a identificar els desafiaments, desenvolupar solucions i dur a terme els canvis necessaris per a aconseguir l’èxit del vostre projecte.

01.

Anàlisi i diagnòstic

En aquesta primera etapa, Facto realitza una anàlisi detallada de la situació actual de l’empresa o entitat, identificant les seves fortaleses i febleses, oportunitats i amenaces, i detectant les necessitats i reptes a afrontar.

02.

Proposta de solucions

Una vegada realitzat el diagnòstic, Facto proposa solucions personalitzades i adaptades a les necessitats de cada client, amb l’objectiu de millorar la seva gestió empresarial i financera, la seva estratègia de creixement, la seva transformació digital o qualsevol altre aspecte clau per a l’èxit del seu projecte.

03.

Implementació i seguiment

Finalment, cooperem amb vosaltres en la implementació de les solucions proposades, oferint un acompanyament i seguiment continu per a garantir l’èxit dels projectes.

QUI US POT AJUDAR

Les expertes en consultoria de Facto Cooperativa

judith_mora_ok
Judith Mora Tosquella
Consultora econòmica
marc_vilanova
Marc Vilanova Fernàndez
Consultor en finançament i contractació pública
oriol_martin_BN
Oriol Martín Àlvarez
Responsable de l’àrea de consultoria i consultor econòmic
Notícies sobre consultoria