Scroll Top
Assessoria

Deixeu en mans expertes la gestió comptable, fiscal i laboral de la vostra entitat o empresa.

CENTREU-VOS EN EL REALMENT IMPORTANT
Sabem que la vostra activitat empresarial és la vostra prioritat i volem que us pugueu centrar plenament en ella. És per això que oferim un servei integral que s’encarrega de la gestió dels vostres temes fiscals, comptables,  laborals i jurídics, de manera que no hàgiu de preocupar-vos de res més.
GESTIÓ COMPTABLE

Registrarem i portarem el control sobre la informació financera de la vostra empresa o entitat.

GESTIÓ FISCAL

Amb nosaltres portareu al dia el compliment de les vostres obligacions tributàries i fiscals.

LABORAL

Us assessorarem i gestionarem tots els afers relatius a dret laboral, SS, nòmines, contractació, acomiadaments i situacions especials.

JURÍDIC

Assessorament jurídic integral en dret societari, fiscal, mercantil, laboral, penal, protecció de dades i responsabilitat civil.

GESTIÓ COMPTABLE

Us ajudarem a registrar, classificar i resumir les transaccions financeres de la vostra entitat per a produir informes financers útils i precisos:

 • Confecció i gestió comptable de la vostra entitat seguint la normativa vigent.
 • Tancaments trimestrals per millorar el vostre coneixement de la realitat de l’entitat.
 • Confecció dels Comptes Anuals.
 • Elaboració de pressupostos anuals en sessions de tancament on us ajudarem a prendre decisions sobre futures inversions, noves contractacions, canvis salarials, etc.
GESTIÓ FISCAL

A Facto Cooperativa ens encarreguem de facilitar la gestió tributària de la vostra entitat. Ens assegurem que tots els impostos trimestrals i anuals siguin confeccionats i gestionats correctament per complir amb les vostres obligacions tributàries:

 • Confecció i gestió dels impostos trimestrals i anuals de l’entitat. Gestió de les notificacions de les administracions per a evitar sancions.

Ens encarregarem de gestionar:

 • Impost sobre Societats (IS).
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Declaracions trimestrals i mensuals: IVA, IRPF (model 111), IRPF Lloguers (model 115), etc.
 • Declaracions anuals: IVA, IRPF (model 390), IRPF (model 190), IRPF Lloguers (model 180), etc.
 • Declaracions informatives: declaracions d’operacions intracomunitàries (model 349), declaració anual d’operacions amb terceres persones (model 347), etc.
LABORAL

El nostre departament laboral està especialitzat en assessorament i gestió de tots els afers relacionats amb el dret del treball, la Seguretat Social i l’administració de personal:

 • Assessorament i consultoria en tota mena d’afers relatius al dret del treball, la Seguretat Social i l’administració de personal.
 • Inscripció de l’empresa o autònom a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Afiliació de treballadors: assessorament en matèria de contractació, aplicació de bonificacions, confecció i tramitació de contractes, pròrrogues, variacions.
 • Nòmines i assegurances socials: confecció de nòmines mensuals, tramitació d’assegurances socials.
 • Situacions especials de treballadors: tramitació de baixes mèdiques, accidents laborals, presentació de certificats d’empresa al SEPE, l’INSS o les mútues, segons correspongui.
 • Baixes i acomiadaments: assessorament i tramitació d’acomiadaments, confecció i presentació de papereta de conciliació davant el CMAC, assistència a l’acte i direcció de tràmits.
 • Costos salarials.
 • Inspecció de Treball i Seguretat Social: estudi i compareixença davant la Inspecció de Treball.
JURÍDIC

A Facto comptem amb un equip de juristes i advocats, expertes en diferents branques del dret, amb capacitat per donar resposta a totes les necessitats de les empreses i organitzacions davant els reptes del dia a dia.

Us podem ajudar en tota mena de qüestions relacionades amb:

 • Dret societari
 • Dret fiscal
 • Dret mercantil
 • Dret laboral

I en col·laboració amb altres professionals:

 • Dret penal
 • Protecció de dades
 • Responsabilitat civil
 • Dret processal
EL NOSTRE PROCÉS DE TREBALL
L’assessoria de Facto Cooperativa ofereix serveis de gestió comptable, fiscal, laboral i jurídica a empreses i entitats. El seu procés de treball consta de tres passos: anàlisi de la situació actual, disseny d’un pla d’acció i execució d’aquest.
01.

Anàlisi i diagnòstic

Es realitza una anàlisi exhaustiva de la situació actual de l’empresa o entitat, amb l’objectiu d’identificar fortaleses i oportunitats de millora. A partir d’aquesta anàlisi, es dissenya un pla d’acció personalitzat que inclou els serveis necessaris per a cobrir les necessitats específiques de cada entitat o empresa.

02.

Execució del pla d'acció

El segon pas és l’execució del pla d’acció, en el qual es duen a terme els serveis contractats i es treballa en la millora de la gestió comptable, fiscal, laboral i jurídica de l’empresa o entitat.

03.

Implementació i seguiment

Finalment, es realitza un seguiment continu per a assegurar-nos que els serveis prestats són efectius i es mantenen els estàndards de qualitat. L’assessoria de Facto Cooperativa treballa en estreta col·laboració amb vosaltres per a oferir solucions personalitzades i adaptades a les vostres necessitats específiques.

QUI US POT AJUDAR

Les expertes en assessoria i gestoria de Facto Cooperativa

edgar_exposito
Edgar Expósito Cherp
Tècnic comptable i fiscal
elena_delgado_prades
Elena Delgado Prades
Responsable del Departament Laboral
marlin_muguerza
Marlin Muguerza Guevara
Assessor comptable – fiscal
Notícies sobre assessoria