Scroll Top
FORMACIÓ

Formacions 360° adaptades a les necessitats d’entitats, empreses i administracions.

Formació empresarial basada en l'experiència i l'aprenentatge actiu
A Facto Cooperativa, com a empresa compromesa amb el desenvolupament econòmic responsable i basat en la capacitació d’entitats i els seus equips, hem dissenyat les nostres formacions després d’acompanyar a centenars d’empreses, identificar les seves necessitats i establir solucions als seus problemes. La nostra metodologia ens permet partir dels fets experimentats per la nostra clientela per a generar continguts formatius pràctics i aplicables en el vostre dia a dia.

Les nostres principals àrees d’expertesa formativa

INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
GESTIÓ ECONÒMICA
FISCALITAT - COMPTABILITAT
JURÍDIC - LABORAL
FINANÇAMENT PÚBLIC I PRIVAT
COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING
TRANSFORMACIÓ DIGITAL
METODOLOGIA EX POST FACTO: adéu a les teories, benvinguts els fets!

Creiem en la importància d’un desenvolupament econòmic responsable, resilient i basat en la capacitació de les entitats i dels seus equips. És per això que dissenyem les nostres formacions després d’haver acompanyat a centenars d’empreses, identificat necessitats, establert solucions als seus problemes i comprovat aquelles que funcionen i aquelles que no. 

D’aquí neix la nostra metodologia ex post FACTO amb la que partim dels fets experimentats pels nostres clients per generar continguts formatius pràctics que us resultin útils i aplicables en el dia a dia de la vostra entitat.Durant aquests anys d’experiència com a consultores i assessores, hem desenvolupat una metodologia pròpia de formació basada en el model pedagògic del learning by doing

Aquest enfoc d’aprenentatge actiu permet a la persona participant de conèixer les bases teòriques per després aplicar-les gràcies a l’acompanyament de la persona formadora/tutora dins de la sessió formativa. A més, les nostres formacions permeten combinar-les amb un acompanyament individual o per grups in-company a través del nostre servei de consultoria per assentar coneixements i aplicar-los directament a les necessitats de l’empresa.

La metodologia de Facto us permetrà:

Desenvolupar capacitats i habilitats tècniques en gestió empresarial.

Estimular les competències intra-emprenedores dels vostres equips treball.

Incentivar la participació, l’intercanvi d’idees i l’aplicació pràctica dels coneixements.

Fomentar la creativitat i incrementar l’autonomia per prendre decisions.

Incorporar valors d’impacte social i RSE dins dels vostres models de gestió.
TREBALLEM PER LES TEVES NECESSITATS

Des dels nostres inicis, treballem per cobrir les necessitats formatives d’empreses, entitats d’economia social i solidària i de professionals. A més capacitem a personal tècnic d’Administracions Públiques i Universitats/Formació Reglada i també formem a les usuàries dels programes formatius impulsats per aquestes entitats.

La nostra participació en espais de detecció de necessitats econòmiques i socials i el retorn dels nostres clients i dels diferents actors econòmics amb els quals treballem, fa que puguem dissenyar formacions 360º tenint compte de les necessitats de l’empresa i l’administració i aprofitant el conjunt de les experteses professionals de FACTO.

Comptem amb un Catàleg Formatiu propi que s’adapta segons la demanda i la necessitat de la nostra clientela per co-dissenyar formacions a mida on es poden ajustar continguts, format o durada o crear continguts específics arrel d’una demanda.

ÀREES D’EXPERTESA

Les nostres principals àrees d’expertesa formativa són:

  • Innovació i Emprenedoria
  • Gestió Econòmica
  • Fiscalitat-Comptabilitat
  • Jurídic-Laboral
  • Finançament públic i privat
  • Comercialització i màrqueting
  • Transformació Digital

Oferim formació en modalitat presencial, virtual i blended. 

Pròximament també les tindreu disponibles dins la plataforma d’e-Learning de FACTO.

EL NOSTRE PROCÉS DE TREBALL

La formació d’una empresa o entitat és crucial per a garantir que les persones que hi treballen estiguin ben capacitades i actualitzades en les últimes tendències i tecnologies. Un bon procés de treball en l’àrea de formació pot ajudar a millorar l’eficiència i productivitat de l’empresa o entitat en general i en la satisfacció de les persones que la conformen.

01.

Identificació de les necessitats formatives

En aquesta etapa s’identificaran les bretxes de capacitació i es definiran els objectius d’aprenentatge. A més, es pot realitzar una enquesta o entrevistes per a conèixer les necessitats específiques de formació de les persones treballadores.

02.

Disseny i implementació

En aquesta fase, es dissenyarà un programa formatiu adaptat a les necessitats identificades. El programa pot incloure sessions de formació en línia o presencials, tutorials, workshops, entre altres. Es definiran els continguts i materials didàctics necessaris, així com els formadors i el cronograma d’implementació.

03.

Avaluació i conclusions

És important mesurar l’impacte de la formació en l’equip de treball. Es poden utilitzar enquestes de satisfacció i acompliment per a avaluar l’efectivitat de la formació. D’aquesta manera, es poden fer ajustos i millores en la planificació futura.

QUI US POT AJUDAR

Les expertes en formació de Facto Cooperativa

mar_marco_navarro
Mar Marco Navarro
Consultora en subvencions i projectes
paula_provisional_ok
Paula Bolzani Prunés
Consultora i Formadora en Màrqueting
susana_ramos
Susana Ramos Centella
Responsable de l’àrea de projectes i formació – Consultora en RSE
Notícies sobre Formació