Legislació

llei_ESS

Fomentar l’economia social a Catalunya

El projecte de llei d’economia social a Catalunya, és una iniciativa que mereix ser reconeguda i analitzada amb profunditat. L’economia social, basada en els valors de solidaritat, cooperació i sostenibilitat, pot representar una alternativa potent al model econòmic predominant, especialment en un context de creixent desigualtat i preocupació pel medi ambient.

COOPCAMP_reus

Presentació de la Guia de Contractació Pública de Coopcamp a Reus

L’objectiu principal de la guia, és posar a disposició de les administracions públiques del Camp de Tarragona eines i facilitar que en els propers anys s’incorporin mesures de Contractació Pública Socialment Responsable en les licitacions i contractes, tot afavorint també la participació de les organitzacions d’ESS en aquest àmbit.

quin_tipus_consumidor_administracio_publica

I quin tipus de consumidora és l’administració pública?

L’administració pública pot ser considerada una consumidora responsable? L’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya promou un consum responsable, definit com a moderat, informat, reflexiu i conscient, incorporant criteris de sostenibilitat en diversos àmbits. Llavors, seguint aquesta definició, l’administració compleix amb aquests paràmetres, amb un enfocament especial en la seva principal via de consum: la contractació pública?