Gestoria i assessoria

liquidacio_cooperativa_01

LA RESPONSABILITAT DELS SOCIS DAVANT ELS DEUTES SOCIALS – LIQUIDACIÓ DE LA COOPERATIVA I CONCURS DE CREDITORS

Davant les conseqüències produïdes per la pandèmia global, el legislador espanyol ha introduït modificacions legals, especialment en matèria concursal i quant a la situació d’insolvència d’una cooperativa amb l’objectiu de protegir la continuïtat de les empreses i pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia.