Scroll Top
CAMPANYA RENDA 2023
En aquest article us detallem les dates clau per a sol·licitar el número de referència, accedir a les dades fiscals, presentar la declaració de la renda per internet i sol·licitar atenció telefònica i presencial. Tanmateix, us enumerem les principals novetats en la campanya de la renda del 2022.

CAMPANYA DE LA RENDA 2022

Terminis a tenir en compte per a la declaració de la Renda 2022:

8 de març de 2023

Inici del termini de sol·licitud del número de referència.

15 de març de 2023

Accés a les dades fiscals tant des de la web com des de la App de l’Agència Tributària.

11 d'abril de 2023

Inici de la campanya de la Renda WEB per internet.

3 de maig de 2023

Inici del termini per a sol·licitar cita prèvia per a l’atenció telefònica.

5 de maig de 2023

Comencen les cites en modalitat telefònica.

25 de maig de 2023

Inici del termini per a sol·licitar l’atenció presencial en oficines.

1 de juny de 2023

Comença l’atenció presencial en les oficines de l’Agència Tributària.

27 de juny de 2023

Fi del termini per a la presentació de declaracions amb resultat a ingressar per domiciliació bancària.

29 de juny de 2023

Fi del termini de sol·licitud de cita prèvia.

30 de juny de 2023

Fi del termini per a presentar la declaració de la Renda 2022

AVÍS IMPORTANT

Com sempre, abans de la confirmació de l’esborrany que ens facilita l’Agència Tributària, és necessari fer una revisió de les dades incorporades en el model. Hisenda compte amb molta informació i te unes bases de dades molt potents però no infal·libles i és possible que algunes operacions que haurien de ser presents en la nostra declaració de la renda no hi siguin.

A continuació us fem una breu relació de dades que normalment no figuren en l’esborrany:

 • Arrendaments de locals o pisos turístics.
 • Rendes immobiliàries per immobles en nua propietat.
 • Vendes d’actius financers no recollides com a rendiment.
 • Rendes de plans de pensions.
 • Rendes procedents de l’estranger.
 • Rendiments del treball en empleats amb mobilitat laboral o pagaments del FOGASA.

Principals novetats en la campanya de la Renda 2022

Les novetats, els principals canvis i modificacions a tenir en compte respecte a la campanya de Renda de l’any passat són:

 

1. APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS

Es redueix la quantitat a deduir en els plans de pensions privats dels 2.000€ als 1.500€.

En canvi s’amplia de 8.000€ a 8.500€ en el cas de que el contribuent tingui un pla de pensions d’empresa.

 

2. LLINDAR D’INGRESSOS QUE OBLIGUEN A PRESENTAR LA RENDA

Si només hi ha un pagador, el límit a partir del qual s’ha de presentar la declaració segueix en 22.000€.

En el cas que hi hagin 2 o més pagadors, el límit es situa en 15.000€ anuals per rendes del treball. Superat aquest llindar s’ha de presentar la declaració de forma obligatòria.

 

3. AMPLIACIÓ DE LA DEDUCCIÓ PER MATERNITAT

Les mares de nens menors de 3 anys en situació d’atur i que reben una prestació assistencial podran aplicar la deducció per maternitat.

La principal novetat és, fins ara, que les mares que no desenvolupaven una activitat professional tenien vetat l’accés a aquesta deducció.

Aquesta deducció per maternitat de 100€ mensuals per cada fill menor de 3 anys es pot sol·licitar mensualment o percebre-la en un sol pagament al realitzar la declaració de l’IRPF.

 

4. DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES : CATALUNYA
 
Per circumstàncies personals i familiars Relativa a l’habitatge habitual Per donatius i donacions Altres conceptes deduïbles
 • Per circumstàncies personals i familiars.
 • Per naixement o adopció d’un fill.
 • Per a contribuents que s’hagin quedat vidus/vídues el 2020, 2021 i 2022.
 • Per lloguer de l’habitatge habitual (només contribuents en determinades situacions desfavorides).
 • Per rehabilitació de l’habitatge habitual.
 • Per donatius a entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana o de l’occitana.
 • Per donacions a determinades entitats en benefici de medi ambient, conservació del patrimoni natural i custòdia del territori.
 • Pel pagament d’interessos per préstecs per a estudis de màster i de doctorat.
 • Per inversió per un àngel inversor per a l’adquisició d’accions o participacions d’entitats noves o de recent creació.
 • Per obligació de presentar la declaració de l’IRPF a raó de tenir més d’un pagador.

Des de Facto Cooperativa us oferim encarregar-nos de la vostra declaració.

Podem gestionar de manera còmoda i senzilla la vostre Declaració de la Renda. Analitzant cada cas individualment, preparant un esquema de la situació personal i informant-vos sobre possibles deduccions i bonificacions que no es contemplen en l’esborrany que facilita l’Agència Tributària i que poden suposar-vos un estalvi.

Les nostres tarifes
REVISIÓ I CONFIRMACIÓ ESBORRANY (rendiments del treball)
50 €
 
CONFECCIÓ RENDA (activitat econòmica)
74 €
 
CONFECCIÓ RENDA AMB 2 ACTIVITATS ECONÒMIQUES
96 €
 
CONFECCIÓ RENDA AMB 3 O MÉS ACTIVITATS ECONÒMIQUES
120 €
 
CONFECCIÓ RENDA (compra-venda immobles)
100 €
 
RENDA CONJUNTA SIMPLE (rendiments treball o activitat econòmica)
130 €
 
RENDA CONJUNTA (amb diverses activitats econòmiques)
150 €
 
PATRIMONI
150 €
 

Les peticions rebudes a partir del 15 de juny se’ls aplicarà un recàrrec del 25% del preu.