Scroll Top
FOMENTAR L’ECONOMIA SOCIAL A CATALUNYA: UNA OPORTUNITAT DE TRANSFORMACIÓ
El projecte de llei d’economia social a Catalunya, és una iniciativa que mereix ser reconeguda i analitzada amb profunditat. L’economia social, basada en els valors de solidaritat, cooperació i sostenibilitat, pot representar una alternativa potent al model econòmic predominant.

Construint un Futur Més Just

Aprovat el projecte de llei d’economia social a Catalunya

El projecte de llei d’economia social a Catalunya promou una alternativa econòmica basada en solidaritat, cooperació i sostenibilitat. Impulsa la creació d’ocupació digna, la participació ciutadana i el compromís ambiental. Reconèixer legalment les empreses socials és essencial per a una economia justa i inclusiva.

La crisi econòmica global del 2008 i la crisi sanitària del 2020 han sigut un punt d’inflexió que ha sacsejat els fonaments de l’economia mundial. Les seves repercussions no s’han limitat només al terreny financer, sinó que han transcendit, provocant una profunda crisi política i social que ha posat en qüestió les bases de l’estat del benestar.

Davant d’aquest escenari complex, és imperatiu que els poders públics es comprometin a impulsar respostes innovadores que abordin els desafiaments econòmics, socials i mediambientals contemporanis. La Unió Europea (UE) ha reconegut aquesta necessitat i ha decidit apostar activament per l’economia social i solidària com una possible via per donar resposta a les exigències creixents dels ciutadans europeus, que reclamen un impacte més ètic i social en les seves activitats laborals, de consum, estalvi i inversió.

La Resolució del Parlament Europeu del 2009 sobre economia social ha establert els fonaments d’aquest moviment, definint els valors i característiques que han de guiar les empreses d’economia social. Aquestes entitats es distingeixen per posar la persona i l’objecte social per sobre del capital, defensar la solidaritat i la responsabilitat, i promoure un control democràtic i una gestió autònoma, entre altres aspectes.

A més, l’Estratègia Europea 2020, adoptada pel Consell Europeu, marca el camí cap a una economia europea renovada, prioritzant el desenvolupament basat en el coneixement i la innovació, la sostenibilitat ambiental i la inclusió social. En aquest sentit, l’economia social emergeix com una peça clau per aconseguir aquests objectius, ja que promou un creixement més sostenible i integrador.

És evident que l’economia social no només és una resposta als desafiaments del present, sinó també una oportunitat per construir un futur més just. Cal seguir impulsant aquest model econòmic, desenvolupant instruments per millorar la seva visibilitat i avaluar-ne l’impacte i la rendibilitat social. Només així podrem afrontar amb èxit els reptes del segle XXI i garantir un futur pròsper i equitatiu per a tothom.

 

El projecte de llei d’economia social de Catalunya

El projecte de llei d’economia social a Catalunya, és una iniciativa que mereix ser reconeguda i analitzada amb profunditat.

 

“L’economia social, basada en els valors de solidaritat, cooperació i sostenibilitat, pot representar una alternativa potent al model econòmic predominant, especialment en un context de creixent desigualtat i preocupació pel medi ambient.”

 

Aquesta proposta legislativa, que busca promoure i regular les empreses socials, cooperatives, mutualitats i altres entitats de l’economia social, té el potencial de generar un impacte significatiu en diverses àrees de la societat catalana.

En primer lloc, l’economia social pot ser un motor clau per a la creació d’ocupació digna i de qualitat. Les empreses socials i les cooperatives tenen una estructura de govern democràtica i solen posar l’accent en el benestar dels treballadors i en la inclusió de col·lectius vulnerables al mercat laboral. Això contribueix a reduir l’atur i a millorar les condicions laborals per a molts catalans i catalanes.

D’altra banda, l’economia social fomenta la participació ciutadana i la implicació de les comunitats en els processos de presa de decisions econòmiques. A través de les cooperatives de consum, els bancs ètics i altres iniciatives, els ciutadans poden tenir un paper actiu en la construcció d’una economia més justa i equitativa.

Un altre avantatge de l’economia social és la seva capacitat per a promoure la sostenibilitat ambiental. Moltes empreses socials tenen un compromís ferm amb la protecció del medi ambient i opten per pràctiques de producció més respectuoses amb el planeta. En un moment en què la crisi climàtica és una realitat ineludible, el foment d’aquest tipus d’empreses és més urgent que mai.

No obstant això, perquè el projecte de llei d’economia social a Catalunya tingui èxit, és crucial que s’acompanyi d’altres mesures de suport. Cal garantir l’accés a finançament per a les empreses socials, així com proporcionar-los assessorament i formació en gestió empresarial. A més, és necessari fomentar la investigació i la innovació en aquest àmbit per tal d’impulsar el creixement i la competitivitat de les empreses socials.

El projecte de llei d’economia social a Catalunya representa una oportunitat emocionant per a transformar el model econòmic del nostre territori. Amb un enfocament adequat i el suport necessari, l’economia social pot contribuir de manera significativa a la construcció d’una societat més justa, equitativa i sostenible a Catalunya.

 

Impulsar el reconeixement legal de les empreses socials: un pas cap a una economia més justa i equitativa

 

Enmig del panorama econòmic i social que ens envolta, és evident que cal abordar noves formes d’organització empresarial que no només busquin la generació de beneficis, sinó que prioritzen la seva incidència social i el benestar col·lectiu. És en aquest context que les empreses socials i solidàries emergeixen com una alternativa prometedora, tot i que sovint s’enfronten a obstacles legals que limiten el seu desenvolupament i reconeixement.

La Comissió Europea ha definit l’empresa social com aquella entitat que, més enllà de la seva dimensió o sector d’activitat, posa la seva principal atenció en generar un impacte social positiu, utilitzant els seus excedents principalment per a finalitats socials i mantenint una gestió transparent i responsable. Aquesta definició posa de manifest la importància de reconèixer legalment aquest tipus d’entitats i proporcionar-los un marc jurídic adequat que els permeti operar amb seguretat i eficàcia.

La Resolució del Parlament Europeu de 2018 sobre un estatut per a les empreses socials i solidàries insta a avançar cap a un millor reconeixement d’aquest concepte, establint una definició jurídica de base que faciliti la seva identificació i permeti el seu desenvolupament. Aquesta resolució reconeix l’important paper que juguen aquestes empreses en l’economia europea, destacant la seva resiliència davant les crisis, el seu potencial innovador i la seva contribució a la creació d’ocupació digna i inclusiva.

Malgrat la diversitat jurídica que existeix entre les empreses socials i solidàries, és fonamental establir uns criteris comuns que permetin identificar-les i garantir que compleixen amb els seus objectius socials. Això no només proporcionaria claredat legal, sinó que també reforçaria la confiança en aquest model d’empresa.

És per això que reconèixer legalment les empreses socials i solidàries és un pas essencial cap a la construcció d’una economia més justa, inclusiva i sostenible. A través d’un marc jurídic adequat, podrem fomentar el creixement d’aquestes entitats i potenciar el seu impacte positiu en la societat. És hora d’actuar de manera decisiva per impulsar un canvi real cap a un model econòmic que prioritzi el bé comú i el desenvolupament sostenible.

És essencial diferenciar les empreses socials i solidàries de la responsabilitat social de les empreses (RSE). Tot i que algunes empreses comercials poden estar vinculades a l’emprenedoria social a través de la RSE, és important entendre que l’objectiu fonamental de les empreses socials no és la generació de beneficis per a les persones propietàries o sòcies, sinó l’impacte social positiu.

Si les polítiques públiques volen promoure l’Economia Social, han d’adoptar mesures concretes de suport, com la concessió de subvencions i incentius fiscals, per promoure el seu desenvolupament i contribuir al seu creixement i creació d’ocupació.

Fomentar les empreses socials i solidàries és més que una qüestió econòmica, és una qüestió de justícia social i sostenibilitat. És hora que els governs i les institucions reconeguin el valor d’aquestes entitats i els proporcionin el suport necessari perquè puguin seguir contribuint de manera significativa a la construcció d’un futur més equitatiu i respectuós amb el medi ambient i amb totes nosaltres.