Scroll Top
QUINA ÉS LA DIFERÈNCIA ENTRE SOCIETAT MERCANTIL I COOPERATIVA?
Existeixen múltiples fórmules societàries per posar en marxa una activitat econòmica. En la constitució d’una organització és importar decidir bé quin tipus s’adapta millor a les característiques de l’activitat que es durà a terme i als objectius dels seus membres.

Existeixen múltiples fórmules societàries per posar en marxa una activitat econòmica. En la constitució d’una organització és importar decidir bé quin tipus s’adapta millor a les característiques de l’activitat que es durà a terme i als objectius dels seus membres. Per això, és molt important conèixer-les bé, i cal començar per saber respondre aquesta pregunta: quina és la diferència entre societat mercantil i cooperativa?

La principal diferència entre les societats mercantils i les cooperatives és que, en les primeres, el factor fonamental és el capital i, en les segones, ho és la persona. Amb aquesta diferenciació, podem distingir dos grans grups en els tipus de societats, dins dels quals s’hi inclouen altres subdivisions.

A continuació, expliquem què implica la diferència del factor fonamental en el funcionament dels dos tipus de societats.

Diferències en quant als socis

Diferències en quant al capital:

Per tant, el més important a tenir en compte a l’hora de constituir una organització, tenint en compte la diferència entre una societat mercantil i una cooperativa, és que en la societat mercantil, el més important és l’aportació de capital, mentre que en la cooperativa, el que prima és l’esforç productiu dels socis, en el poder de decisió i en el benefici dels resultats.