Scroll Top
EMPRENEDORIA SOCIAL I PERSPECTIVA DE GÈNERE: REPTES I OPORTUNITATS
El teixit social i econòmic de les societats industrials ha estat modelat pel treball diari no reconegut de les dones, principalment en tasques reproductives i de cura. Tot i que les dones han augmentat la seva participació en el mercat laboral, aquesta continua sent inferior a la dels homes, amb una major vulnerabilitat laboral.

Gresodi: Fomentant l'Emprenedoria Inclusiva per a un Futur Sostenible

Desafiaments i Estratègies per a un Futur Més Igualitari

El treball no reconegut de les dones en tasques de cura ha modelat la societat industrial. Tot i un augment en la participació laboral femenina, persisteix la desigualtat de gènere i la vulnerabilitat laboral. La promoció de l’emprenedoria pot potencialment afavorir noves iniciatives econòmiques, però persisteixen les desigualtats en les hores de treball remunerat i no remunerat. Malgrat la intenció d’emprendre, les dones continuen en desavantatge. Les polítiques d’emprenedoria no han estat prou efectives, amb obstacles administratius i financers. És crucial doncs buscar suport, recursos i advocar per canvis estructurals per fomentar un entorn empresarial més just.

Emprenedoria social i perspectiva de gènere: reptes i oportunitats

El teixit social i econòmic de les societats industrials ha estat modelat pel treball diari no reconegut de les dones, principalment en tasques reproductives i de cura. Tot i que les dones han augmentat la seva participació en el mercat laboral, aquesta continua sent inferior a la dels homes, amb una major vulnerabilitat laboral. La promoció de l’esperit emprenedor entre les i els joves podria portar a la creació de noves iniciatives econòmiques, com microempreses o treball autònom, fomentant modalitats de treball més flexibles i adaptades a les necessitats de cures d’homes i dones.

Però… i les desigualtats?

Tot i la diferència en les hores dedicades al treball remunerat entre homes i dones, si es considera el total d’hores treballades, incloent les tasques no remunerades, s’inverteix la tendència. La desigual distribució dels treballs de cura afecta la participació en activitats públiques i la formació professional, en aquest últim cas de manera altament segregada. A Espanya, aquesta distribució s’ha mantingut en l’última dècada, amb una diferència de temps dedicat al treball productiu i reproductiu, aquest últim caracteritzat per ser repetitiu, sincrònic i de major intensitat.

En l’àmbit de l’emprenedoria femenina, la recessió econòmica ha impactat negativament, amb una disminució del nombre d’emprenedores. La percepció dels valors emprenedors és similar entre gèneres, però les notícies positives sobre l’èxit emprenedor de les dones són menys difoses. La participació masculina predominant en activitats emprenedores s’atribueix a barreres sistemàtiques en l’accés a oportunitats equitatives i als rols socials de gènere.

Segons les dades del GEM (Global Entrepreneur Monitor), el 6 % de la població espanyola adulta estava iniciant un nou projecte empresarial de menys de tres anys i mig de vida en 2022 (un percentatge similar al de 2019) abans de la crisi sanitària i la invasió d’Ucraïna. A més, el percentatge de persones amb la intenció d’emprendre en els pròxims tres anys, un 9,4 %, és el més alt des de 2012.

Malgrat les polítiques existents, l’intenció d’emprendre és menor en l’àmbit rural i encara més entre les dones (grafic), destacant la necessitat d’enfocar les estratègies per abordar les desigualtats de gènere en aquest context.

La taxa d’activitat emprenedora recent (TEA) a Catalunya és del 7,3% pels homes i del 6,5% per a les dones, mentre que l’emprenedoria potencial és del 10,4% pels homes i del 9,4% per a les dones. En l’àmbit rural, el 7,1% de la TEA es troba en comparació amb el 6,9% en l’àmbit urbà. Dins de l’àmbit rural català, el 7,4% dels homes i el 6,8% de les dones estan involucrats en activitats emprenedores recents.

 
Estancament en l’Emprenedoria

Les dades demostren una tendència preocupant en l’emprenedoria femenina. Malgrat els esforços per fomentar la participació de les dones en el sector empresarial, les ajudes disponibles solen ser insuficients i els obstacles administratius massa abundants. A més, els costos inicials d’iniciar una nova empresa sovint són prohibitius per a moltes dones, especialment aquelles amb recursos financers limitats. Això resulta en un estancament en el nombre de dones que es llancen a l’aventura empresarial, amb un impacte negatiu en la diversitat i la dinàmica del mercat laboral.

 
Polítiques d’emprenedoria: una crítica

Malgrat els esforços per implementar polítiques d’emprenedoria amb perspectiva de gènere, moltes d’aquestes iniciatives no han estat prou eficaces. La manca d’ajudes financeres, els tràmits burocràtics complicats i altres barreres administratives dificulten l’accés de les dones al finançament i als recursos necessaris per iniciar i fer créixer els seus negocis. A més, la manca de suports específics per abordar les necessitats i desafiaments de les dones emprenedores fa que moltes es trobin desanimades en el seu camí cap a l’èxit empresarial.

 
Estratègies per a l’Empoderament

Tot i les dificultats, hi ha diverses estratègies que les dones emprenedores poden adoptar per superar les barreres de gènere i aconseguir l’empoderament en l’entorn empresarial. És important buscar suports i recursos disponibles, com xarxes professionals, programes de mentorat i ajuts financers específics per a dones empresàries. A més, és crucial advocar per polítiques i canvis estructurals que promoguin la igualtat de gènere i la conciliació entre la vida laboral i personal. Mitjançant l’educació, la sensibilització i la mobilització comunitària, les dones emprenedores poden fer sentir les seves veus i contribuir a la creació d’un entorn empresarial més inclusiu per a tothom.

En resum, superar les barreres de gènere en l’emprenedoria requereix un enfocament integral i col·lectiu. Amb el suport adequat i un compromís continu amb la igualtat de gènere, podem construir un futur on tothom tingui les mateixes oportunitats d’èxit, independentment del seu gènere.

 

 

El projecte GRESODI (GREen, SOcial and DIgital transition via local impact ventures) està aquí per ajudar-te a convertir les teves idees en realitat. Si ets una persona emprenedora amb una passió per fer un impacte positiu a la teva comunitat i compleixes amb els requisits, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Visita el nostre lloc web per obtenir més informació i accedir al tab de la crida de candidatures.

Projecte impulsat per: