Scroll Top
COMFIES
Fons d’Inversió Social i acompanyament de l’Economia Social i Solidària

COMFIES, el fons de l'ESS

QUÈ ÉS COMFIES?

COMFIES és un fons d’Inversió Social i acompanyament de l’Economia Social i Solidària que té per objectiu donar suport, transformar i consolidar projectes.

Aquest fons permet convertir les iniciatives mercantils i de l’economia formal cap a economies transformadores, fent créixer la base del cooperativisme i l’economia social i solidària.


ELS NOSTRES OBJECTIUS
A COMFIES volem ser el marc de referència per empreses tant del mercat convencional com del mercat de l’ESS que vulguin ser acompanyades i assessorades per fer créixer la base de l’economia social i solidària a Catalunya.

Consolidem

Consolidem, transformem i acompanyem per fer créixer l’economia social i solidària.

Cooperativitzem

Cooperativitzem les empreses mercantils, a partir de la captació d’inversió i l’acompanyament dels projectes.

Acompanyem

Estudiem, assessorem i consolidem iniciatives per fer-les viables.

Compartim

Compartim la responsabilitat econòmica dels projectes, sostenint la viabilitat dels projectes que acompanyem.

Reactivem

Som una eina de reactivació i cooperativització de les economies locals.

Sostenim

 
Fem créixer la base econòmica del cooperativisme a través de l’acompanyament i la consolidació de projectes de dins i fora de l’economia social i solidària.