Scroll Top
NOVETATS SOBRE LA DARRERA REFORMA DELS I LES TREBALLADORES AUTÒNOMES
Volem compartir-vos les darreres novetats publicades al Reial decret 504/2022 del nou sistema de cotització per els i les treballadores per compte propi o autònomes, que pretén ser una millora de l’anterior sistema i que donarà major protecció pel cessament d’activitat d’aquestes treballadores.

NOVETATS SOBRE LA DARRERA REFORMA DELS I LES TREBALLADORES AUTÒNOMES

Volem compartir-vos les darreres novetats publicades al Reial decret 504/2022 del nou sistema de cotització per els i les treballadores per compte propi o autònomes, que pretén ser una millora de l’anterior sistema i que donarà major protecció pel cessament d’activitat d’aquestes treballadores.

El nou sistema de cotització per ingressos reals, comptarà amb un període de transició de 9 anys i començarà a aplicar-se a partir del gener de 2023.

Les treballadores autònomes ja no podran escollir lliurement la seva base de cotització sinó que ho hauran de fer tenint en compte els seus rendiments nets.
Per calcular aquest rendiment, la treballadora autònoma haurà de restar les despeses deduïbles als ingressos de l’activitat, i a aquesta quantitat restar-li el 7% o el 3% en cas de ser autònom societari.

Segons el rendiment net resultant la treballadora autònoma haurà d’escollir una base entre la màxima i la mínima, per aquest 2023 les bases són les següents:

  • En cas que aquest rendiment variï durant l’any, es podrà canviar la base de cotització en funció d’aquest nou rendiment calculat, mitjançant una aplicació mòbil Import@ss, 6 cops a l’any.
  • Al final de l’exercici fiscal, i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, es regularitzaren les cotitzacions, retornant-se o reclamant-se quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l’indicat per les previsions durant l’any.
  • La tarifa plana a partir de gener de 2023 desapareix i s’aprova durant el període del 2023 al 2025 la quota reduïda per inici d’activitat,  que consisteix a aplicar una quota reduïda de 80 euros mensuals durant dotze mesos des de la data d’alta, a la persona autònoma que sigui alta inicial al RETA (o no hagués estat en situació d’alta en els dos anys anteriors). Un cop finalitzat el primer any, quan els rendiments nets anuals siguin inferiors a l’SMI, també podran aplicar-se la quota reduïda durant els següents dotze mesos.
    Per aquelles persones autònomes que a data 01/01/2023 estiguessin gaudint de la tarifa plana, podran continuar gaudint-la fins a exhaurir el període màxim reconegut.
  • Una altra novetat que inclou el Reial Decret 504/2022 és l’ampliació en les prestacions per cessament d’activitat de les treballadores autònomes, que a partir del 01 de gener de 2023, millorarà les cobertures en diferents situacions com és per exemple la interrupció parcial de l’activitat.

Si teniu algun dubte al respecte, podeu contactar amb la vostra persona de referència a la cooperativa.

Per qualsevol altre consulta: info@facto.cat.