Scroll Top
NECESSITEU FINANÇAMENT?
Consells i estratègies per a les properes convocatòries de subvencions públiques.

NECESSITEU FINANÇAMENT?

Consells i estratègies per a les properes convocatòries de subvencions públiques

En els pròxims mesos començaran a obrir-se algunes de les convocatòries recurrents per entitats d’economia social. Per exemple, entrarem en la setena edició de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’Impuls Socioeconòmic del Territori (Impulsem el que fas) i el sisè any de convocatòries de projectes Singulars d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya.

Com que encara som a principis d’any, des de Facto us animem a preparar els vostres projectes amb temps per incrementar la possibilitat d’èxit quan us presenteu a una convocatòria.

El punt de partida serà analitzar quines són les necessitats de finançament públic de la vostra entitat.

  • Es vol engegar un nou projecte?
  • Es necessiten recursos per mantenir l’activitat bàsica de l’entitat?
  • Realitzar una inversió?

Serà necessari respondre a aquestes preguntes (i algunes més) per poder definir amb claredat quines convocatòries s’ajusten millor a les circumstàncies particulars de cada entitat. Aquesta anàlisi prèvia permetrà portar a terme una feina més acurada de recerca d’oportunitats de finançament, tenint en compte diferents línies d’activitat, sectors, l’àmbit d’actuació territorial i potencials finançadors, entre d’altres. Fins i tot recomanem analitzar convocatòries d’anys previs que permetran conèixer amb temps quina tipologia d’informació i documentació es demana i orientar a les entitats sol·licitants per preparar-se per properes convocatòries de la mateixa subvenció. Això donarà una capacitat de resposta més àgil quan us trobeu amb els habituals terminis acotats per sol·licitar finançament públic.

Un altre consell per preparar un projecte finançable amb temps és l’elaboració d’un “calaix” de projectes. Serà important redactar els continguts d’aquests projectes de manera breu i concisa, incorporant les respostes als usuals criteris de valoració amb els que ens trobem en moltes convocatòries. Us recordem alguns d’aquests:

  • Preparació d’una presentació de l’entitat amb un resum de la trajectòria i els principals projectes desenvolupats.
  • Justificació de la necessitat a la qual respon el projecte que es vol desenvolupar.
  • Descripció de les destinatàries del projecte i de l’impacte que tindrà sobre aquestes.
  • Definició dels objectius del projecte, les activitats a desenvolupar per assolir aquests objectius, descripció dels resultats obtinguts i els indicadors que permetran mesurar l’impacte d’aquest. Impacte que tindrà el projecte, normalment des de la perspectiva territorial, econòmica i social.
  • Justificació de la viabilitat i sostenibilitat del projecte

Un últim aspecte amb què també recomanem avançar és l’establiment de relacions amb altres entitats amb qui tingueu objectius similars o complementaris. Algunes subvencions valoren positivament la presentació de sol·licituds d’agrupacions d’entitats per desenvolupar projectes conjuntament o altres, la presentació de cartes de suport d’entitats o organismes, que donaran una major solidesa a les propostes.

La preparació d’aquests aspectes amb temps permetrà avançar molta feina i, un cop s’obri una nova convocatòria, serà més senzill adaptar la proposta a partir d’aquests “projectes estandarditzats” als seus criteris i finalitats específiques.

Us recordem que des de Facto us podem acompanyar amb aquesta primera etapa de planificació i calendarització i també amb la resta d’etapes dins del cicle de gestió de subvencions: presentació de sol·licituds, la resposta a requeriments, preparació de reformulacions o justificacions.

Si voleu més informació, ens podeu contactar a través del nostre canal habitual info@facto.cat.