Scroll Top
FEBRERADA 2023 A BARCELONA – REFLEXIONS I REPTES
Reflexions i reptes del creixement de les organitzacions de l’Economia Social i Solidària

FEBRERADA 2023 A BARCELONA

Reflexions i reptes del creixement de les organitzacions de l’Economia Social i Solidària

Ja han passat uns dies del divendres 10 de febrer a on vam participar a la Febrerada, 1a Festa i Trobada de l’Economia Social i Solidària a Barcelona amb la idea de congregar les 150 entitats adherides a Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 #ESSBCN2030. La jornada es va dividir en dos espais, un espai matinal de reflexió al Centre Cultural Albareda i un espai festiu per la tarda a la sala Paral·lel 62.

Diferents persones de la cooperativa vàrem estar presents en tots els actes. En l’espai matinal ens van convidar, com a cooperativa que ha crescut en els darrers anys, per formar part del grup de debat titulat “Creixement i principis de l’ESS: incompatibles?” on vam participar amb companyes de la Fundació IntermediaSostre CívicTandem Social i amb la moderació a càrrec d’Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l’Ajuntament de Barcelona.

L’objectiu de la taula de debat va ser compartir, des d’una perspectiva vivencial i de les pròpies experiències, l’origen, els reptes i les oportunitats del creixement de les nostres organitzacions.Des de Facto, vam aportar la nostra experiència, relatant el creixement de la cooperativa des de la seva constitució l’any 2016 fins a l’actualitat, compartint com aquest ha estat fruit d’una estratègia de recerca de la consolidació i diversificació de serveis, del context socioeconòmic i del mercat social, i de la voluntat de poder consolidar i millor les condicions laborals de les persones de la cooperativa. Vam compartir com durant aquest procés hem anat ajustant les estructures de direcció i de Consell Rector, com vam generar un Reglament de Règim Intern i la necessitat de mètriques per la gestió de l’organització.

Van sorgir molts aspectes interessants tant en les experiències de les membres de la taula com de les interaccions del públic assistent. Aquestes van quedar recollides en la relatoria del grup, però us volem destacar algunes d’elles:

  • La necessitat de definir l’estratègia: no totes les organitzacions tenen una estratègia predefinida de creixement, ni dels seus objectius ni ritmes, i resulta interessant i alhora necessari reflexionar sobre la dimensió que es vol assolir en una organització.
  • Els reptes de l’encaix societari i organitzatius: el creixement econòmic i professional pot donar-se abans que la consolidació o creixement societari. El fet de créixer ens implicarà la incorporació de persones treballadores a l’organització, fet que suposa un repte per adaptar les estructures societàries i professionals a aquesta realitat (quan incorporar noves persones sòcies, redefinir els espais de governança, la cura de les persones. etc.).
  • La dificultat de captar i retenir talent: el creixement implica la necessitat de reforçar les nostres estructures amb perfils cada vegada més específics. Trobem una dificultat compartida en la capacitat de selecció, atracció i retenció del talent en les nostres organitzacions, fruit en gran part pel desconeixement de l’ESS i les seves formes jurídiques dins de determinats sectors professionals i acadèmics.
  • La intercooperació: el mercat social i la intercooperació entre organitzacions, la generació d’estructures de segon grau, poden ser estratègies que també ajuden a créixer de forma col·lectiva ja que a través de la intercooperació s’adquireix dimensió per escalar les activitats.

Estem molt agraïdes per la invitació a participar-hi,  van sorgir moltes reflexions i reptes que haurem de seguir treballant des de les nostres organitzacions per tal que cada dia s’enforteixi l’espai i dimensió que ocupem les organitzacions de l’ESS.

Si necessiteu contactar amb Facto, podeu fer-ho a través del nostre canal habitual info@facto.cat.