Scroll Top
ENFORTIM L’ESS | 2022
La convocatòria d’Enfortim per part de l’Ajuntament de Barcelona (que ja està en la seva 6a edició) es destina a subvencionar projectes que fomentin activitats d’interès públic o social per a la ciutat de Barcelona i que tinguin per finalitat reactivar i enfortir les empreses i organitzacions d’ESS.

ENFORTIM L’ESS | 2022

La convocatòria d’Enfortim per part de l’Ajuntament de Barcelona (que ja està en la seva 6a edició) es destina a subvencionar projectes que fomentin activitats d’interès públic o social per a la ciutat de Barcelona i que tinguin per finalitat reactivar i enfortir les empreses i organitzacions d’ESS.

Aquesta convocatòria es divideix en diferents línies, segons quin sigui l’impacte que busca la teva organització per fomentar l’interès general. Les principals característiques que has de tenir en compte si vols optar a aquesta ajuda són: preveure que la subvenció pot cobrir fins a un 80% del projecte (la resta s’ha de cofinançar), que es poden finançar tant factures externes com nòmines, aquestes últimes amb la limitació del 40% del projecte i que el projecte ha d’encaixar en una de les següents línies:

Aa.- Creació de noves cooperatives i transformació, d’altres formes jurídiques pre-existents, en cooperatives.

Despeses subvencionables:

  • Treballs realitzats per professionals i empreses externes directament vinculades al projecte subvencionat: Despeses de notaria, consultoria tècnica i jurídica, elaboracions de plans d’empresa i plans de viabilitat, estudis de mercat, despeses de prototipatge de productes o serveis, plans de comercialització, despeses d’execució d’un pla de màrqueting, despeses de llicències i taxes derivades de la constitució de l’ens beneficiari o bé la transformació d’una forma jurídica preexistent en una societat cooperativa, despeses de llicències d’establiments i centres de treball, i despeses de projectes tècnics o de projectes d’obres i taxes relacionades amb l’inici i el desenvolupament de l’activitat econòmica.
Ab.- Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’Economia Social i Solidària per enfortir la seva viabilitat econòmica, així com l’orientació d’aquesta consolidació a l’Acord i Estratègia #ESSBCN2030.

Despeses subvencionables:

  • Promoure processos de desenvolupament de noves activitats i/o línies de negoci.
  • Promoure processos orientats a la millora substancial dels processos de producció, prestació de serveis i sistemes de comercialització.
Ac. Formació: Innovació i formació per a la millora de la gestió i l’obertura de noves línies de negoci

Despeses subvencionables:

  • Despeses dels formadors.
Ad.- Digitalització: Facilitar la transformació digital de les empreses i organitzacions de l’ESS, orientada a l’Acord i Estratègia #ESSBCN2030
  • Treballs realitzats per professionals i empreses externes directament vinculades al projecte subvencionat: de disseny, implementació, formació i altres relacionades amb el desenvolupament del projecte.

No ens oblidem de les dates entre les quals podem presentar la sol·licitud tenim des del 8 de març fins al 7 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

També us animem des de Facto a consultar-nos qualsevol dubte per la presentació d’aquesta subvenció així com convidar-vos a explorar les opcions de finançar serveis de consultoria: Estudis de viabilitat, Implementació d’innovació social, Gestió de processos i implementació d’eines digitals (ERP), Assessorament i desenvolupament del pla de comercialització, etc.

 

Si voleu més informació ens podeu contactar a través del nostre canal habitual info@facto.cat.