Scroll Top
CREA FEINA PLUS BARCELONA 2023
L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha obert una convocatòria pel foment de la contractació de persones en situació d’atur, residents a la ciutat de Barcelona.

CREA FEINA PLUS BARCELONA 2023

Subvencions per fomentar la contractació

LA TEVA EMPRESA POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ SI…

  • Té com a mínim un centre de treball a l’àrea metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada.
  • Desenvolupa la seva activitat des de fa més de sis mesos.
  • Està al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d’Hisenda), l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
  • No està afectada actualment per processos de regulació d’ocupació, incloent-hi els temporals.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha obert una convocatòria pel foment de la contractació de persones en situació d’atur, residents a la ciutat de Barcelona, incloses en algun dels col·lectius següents:

  • Joves (menors de 30 anys), dones, majors de 45 anys Persones en situació d’atur de llarga durada. 
  • Persones en situació vulnerable o risc d’exclusió.

Podran ser subvencionables els contractes des de l’1 de gener de 2023 i que continuïn en vigor en el moment de la sol·licitud.

En tots els casos, la persona contractada ha d’estar a l’atur i empadronada a la ciutat de Barcelona. La tipologia dels contractes exigida dependrà segons col·lectiu de la persona treballadora contractada que també condicionarà la quantia a subvencionar (entre 5.000€ i 8.000€).

Podeu ampliar la informació consultant les bases de la subvenció.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 3 de novembre de 2023.

Com sempre, us recordem que des de Facto podem assessorar-vos en la tramitació d’aquesta o altres subvencions.