Scroll Top
SUBVENCIONS DEL PROGRAMA “OCUPACIÓ + TRANSFORMACIÓ”
El Departament d’Empresa i Treball ha convocat un nou programa d’ajuts, el Programa “Ocupació + Transformació” amb l’objectiu de donar suport al manteniment de l’ocupació i facilitar la transició cap a l’economia verda o la digitalització.

SUBVENCIONS DEL PROGRAMA “OCUPACIÓ + TRANSFORMACIÓ”

El Departament d’Empresa i Treball ha convocat un nou programa d’ajuts, el Programa “Ocupació + Transformació” amb l’objectiu de donar suport al manteniment de l’ocupació i facilitar la transició cap a l’economia verda o la digitalització.

Què se subvenciona?

La subvenció cobreix, en part, els costos salarials de les treballadores, treballadores autònomes o sòcies treballadores (en cas de cooperatives i societats laborals) de les entitats beneficiàries mentre que, aquestes, es comprometen a realitzar accions de caràcter formatiu en una de les línies objecte de la subvenció:

Línia 1 – manteniment de l’ocupació + realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda. 

Línia 2 – manteniment de l’ocupació  + realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital.

Les accions formatives s’han de dur a terme en un període màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament de l’ajut i hauran de tenir una durada mínima de 10 h de formació. Des de Facto, oferim el servei de tramitació de l’ajut i, a més, posem a la vostra disposició un paquet formatiu per complir amb les 10 h formatives obligatòries en matèria de digitalització per justificar la subvenció.

 
Qui es pot presentar?
  • Persones treballadores autònomes.
  • Microempreses amb qualsevol forma jurídica que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades en el moment de sol·licitud de l’ajut. 
  • Cooperatives i societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitud de l’ajut.

Les beneficiàries hauran de tenir almenys un centre de treball a Catalunya i el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no podrà ser superior a 2 milions d’euros.

En tots els casos, la data d’inici de l’activitat empresarial ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020.

 
Requisits
  • Manteniment de l’ocupació durant un mínim de 6 mesos 
  • Realització d’una acció formativa per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda o l’economia digital.
 
Termini de presentació de sol·licituds:

del 6 de juliol a les 9 h fins al 27 de juliol a les 15 h.

 
Quantia de la subvenció:

Màxim de 5.000 €

Per ampliar la informació podeu consultar la web del tràmit: https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-programa-ocupacio-transformacio

Si necessiteu ajuda amb la convocatòria, ens podeu escriure a subvencions@facto.cat