Scroll Top
Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica  de Nou Barris
El Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris, assessorament per a autònoms i teixit empresarial.

Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris

El Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris és un servei de proximitat que ofereix assessorament als veïns i veïnes de Nou Barris que tenen una idea de negoci o que tenen un negoci que està en funcionament, i a les iniciatives emprenedores, professionals autònoms i teixit empresarial en general ubicats en aquest districte.

EL PAAE DE NOU BARRIS

Atenció personalitzada

Primera atenció sobre temes relacionats amb l’empresa, l’emprenedoria i els projectes econòmics que s’impulsen o es volen impulsar al territori.

Objectiu

L’objectiu és afavorir el naixement de projectes d’emprenedoria, així com consolidar i fer créixer empreses existents.

Respon

Els PAAE busquen resoldre necessitats específiques de tot tipus i afavorir el retorn social al territori, ja sigui en forma de contractacions laborals, col·laboració amb el teixit comunitari o atenció a necessitats del veïnat.