Scroll Top
La InnoBAdora
És la Comunitat d’Incubació per a iniciatives socioeconòmiques amb voluntat transformadora que busquen consolidar-se i desenvolupar-se en un entorn col·laboratiu i amb un acompanyament holístic i integral, tant a nivell expert com entre iguals.

La innoBAdora, Comunitat d’Incubació

És la Comunitat d’Incubació per a iniciatives socioeconòmiques amb voluntat transformadora que busquen consolidar-se i desenvolupar-se en un entorn col·laboratiu i amb un acompanyament holístic i integral, tant a nivell expert com entre iguals.

La comunitat té un vessant d’allotjament, ubicat a InnoBA, el Centre per a la Innovació Socioeconòmica de Barcelona, però va més enllà de l’espai físic amb diferents nivells de pertinença i serveis, alguns virtuals, als que es té accés.

SERVEIS GENERALS DE L'ESPAI

Espais de treball i d'activitat

Acompanyament socioempresarial

Formació especialitzada

Sessions de coordinació i seguiment grupal i individual

Comunitat i eines virtuals

Intercooperació i enxarxament