Scroll Top
ATENEUS COOPERATIUS
Distribuïts arreu del territori ofereixen diversos serveis per impulsar projectes, amb la voluntat de ser un espai referent d’innovació i suport a la creació de cooperatives i iniciatives d’economia social.

Ateneus cooperatius

Els Ateneus Cooperatius estan presents en tot el territori i brinden diversos serveis per a impulsar projectes. Tenen com a objectiu convertir-se en un referent en innovació i suport a la creació de cooperatives i iniciatives d’economia social.

En aquest sentit, Facto és entitat promotora en els territoris de la Vegueria Penedès, Vallès Oriental i Maresme, oferint serveis de manera recurrent també al Barcelonès Nord i altres zones de Catalunya. El nostre paper és, principalment, el d’assessors i formadors per a projectes d’emprenedoria o en fase de consolidació.

QUINS SERVEIS OFEREIXEN?

LOCALITZAR

Realitzar un mapa de les entitats i empreses d’economia social i cooperativa al territori i identificar-ne les bones pràctiques.

INFORMAR

Informar, orientar i acompanyar les persones interessades en constituir-se en cooperativa, societat laboral.

ASSESSORAR

Informar i assessorar a associacions i SCP sobre la possibilitat de portar a terme la seva activitat econòmica en forma de cooperativa o societat laboral.

ACOMPANYAR

Informar i acompanyar empresaris en jubilació i els treballadors d’empreses per a la continuïtat de l’activitat econòmica a traves d’una empresa cooperativa

PROMOURE

Promoure el coneixement de la formula cooperativa en centres educatius i universitats.

GESTORIES

Acompanyar i assessorar i promoure entre gestories i assessories i altres prescriptors sobre la gestió d’empreses cooperatives.

EINES

Fer arribar les eines i recursos de suport a les persones i entitats de l’economia social i cooperativa als diversos àmbits del seu territori.

RESSÒ

Aconseguir ressò mediàtic sobre la creació d’empreses i entitats de l’economia social, a través dels mitjans de comunicació locals i impacte a les xarxes socials.