Scroll Top
LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE: UNA APOSTA NECESSÀRIA DES DE LA POLÍTICA MUNICIPAL
La contractació pública municipal destaca a Catalunya, representant el 60% de les adjudicacions. És vital implementar estratègies en línia amb la llei de contractes del sector públic per afavorir l’ESS.

LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE

UNA APOSTA NECESSÀRIA DES DE LA POLÍTICA MUNICIPAL

La contractació pública municipal destaca a Catalunya, representant el 60% de les adjudicacions. Propostes de l’ESS com les de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) impulsen la contractació pública responsable. És vital implementar estratègies en línia amb la llei de contractes del sector públic per afavorir l’ESS. 

Facto Cooperativa ofereix assessorament especialitzat i coneixement normatiu per fomentar la Compra Pública Responsable.

Catalunya destaca per la seva naturalesa municipalista, i aquesta realitat es reflecteix en la contractació pública promoguda per les administracions locals. Durant el 2022, el 60% de les adjudicacions i formalitzacions de contractes a Catalunya van ser realitzades per entitats locals. A nivell estatal, el conjunt d’administracions catalanes representa el 19% de les licitacions impulsades per entitats locals.

Aquestes dades posen de manifest la importància del paper de les administracions locals en la contractació pública i com, mitjançant una aposta política, es pot desenvolupar un sistema de contractació que no només promogui sinó que impulsi la responsabilitat social.

En aquest context electoral, diversos actors representatius han proposat mesures adreçades als partits polítics per fomentar l’economia social i solidària (ESS). El document ”Aposteu de debò per l’economia social al vostre municipi (2023-2026)”, elaborat per la Xarxa d’Economia Solidària (XES), recull 14 propostes per impulsar la contractació pública responsable i solidària. Entre aquestes propostes, es planteja que els ajuntaments promoguin guies de contractació, apostin per la contractació reservada, fomentin la participació de les organitzacions de l’ESS en licitacions i incrementin la consideració dels criteris ASG (Ambientals, Socials i de Governança).

D’altra banda, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) proposa 10 mesures per cooperativitzar els municipis amb propostes concretes que inclouen la contractació pública responsable i la concertació públic-social. Les cooperatives tenen un compromís efectiu amb la generació d’ocupació de qualitat, el desenvolupament local i l’impacte social.

Cal destacar que totes aquestes propostes posen èmfasi en el desplegament d’estratègies en consonància amb el marc normatiu actual. La llei de contractes del sector públic (LSCP 9/2017), en línia amb les directrius europees, estipula la necessitat que els òrgans de contractació facilitin l’accés a la contractació pública per a les PIMES i l’ESS, així com la incorporació transversal i perceptiva de criteris socials i mediambientals en els procediments de contractació, prioritzant la millor relació qualitat-preu o cost-eficiència com a principi rector per seleccionar les ofertes i buscar proveïdors.

 

A Catalunya, la contractació pública representa el 30% de la despesa pública, la qual cosa demostra la gran responsabilitat de les administracions locals i el potencial per implementar polítiques transformadores mitjançant la contractació pública. Propostes com les de la XES o la FCTC són de vital importància perquè les administracions locals apostin fermament per continuar desplegant estratègies de Compra Pública Responsable.

Des de la nostra cooperativa instem a fomentar el diàleg públic-privat entre les administracions i l’ESS mitjançant instruments com la consulta preliminar al mercat, millorant el coneixement de les administracions sobre l’oferta de les organitzacions de l’ESS, oferint formació i recursos per facilitar la seva participació, dissenyant procediments i criteris d’avaluació de licitacions que realment afavoreixin la competència (mitjançant lots en els contractes, requisits de solvència adequats a la naturalesa i volum de les organitzacions) i prioritzant la relació qualitat-preu mitjançant la incorporació de criteris socials, ambientals, d’igualtat i comerç just, entre altres.

Finalment, creiem que en aquest context, els nous consistoris han de fer una aposta política decidida i compromesa per la reserva de contractes, ja que aquest mecanisme permet garantir que només les iniciatives de l’ESS puguin ser licitadores potencials, tant a través de la reserva per a Empreses d’Inserció i Centres Especials de Treball d’iniciativa social com per a organitzacions de l’ESS (DA 48ena de la LSCP).

En aquest context de promoció de la contractació pública responsable i solidària, Facto Cooperativa es presenta com un aliad imprescindible. Amb la nostra àmplia experiència en l’àmbit de l’economia social i solidària, estem preparats per ajudar-vos en el procés de licitació.

Amb un equip professional especialitzat, oferim assessorament personalitzat i orientació estratègica per aconseguir que les vostres propostes siguin competitives i encaixin en els criteris de valoració de les licitacions. A més, comptem amb un ampli coneixement de les normatives i requisits legals vigents, la qual cosa ens permet garantir que el procés de contractació es realitzi de manera eficient i en línia amb els principis de responsabilitat social i ambiental.

I si desitgeu impulsar la Compra Pública Responsable al vostre municipi, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Estarem encantats de treballar de la mà amb vosaltres per aconseguir un canvi real i transformador mitjançant la contractació pública.