Scroll Top
COOPERATIVES D’HABITATGE
L’habitatge i el context econòmic i social de Catalunya durant l’any 2021 i 2022 ha estat marcat per l’impacte global que ha tingut la crisi sanitària derivada de la COVID-19 i per la guerra Ucraïna-Rússia.

COOPERATIVES D’HABITATGE

L’habitatge i el context econòmic i social de Catalunya durant l’any 2021 i 2022 ha estat marcat per l’impacte global que ha tingut la crisi sanitària derivada de la COVID-19 i per la guerra Ucraïna-Rússia.

Fet que, com ja sabem, ha incrementat els preus de consum, IPC, fins a xifres històriques des de les darreres dècades. I no només un increment puntual, sinó un increment persistent i intens que afecta Catalunya i Espanya, però també afecta a escala global.

Aquests increments de preus comporta un encariment de les matèries primeres i, per tant, un increment quantificatiu en els habitatges, tant habitatges nous com de segona mà. Així com en els preus dels lloguers i en la butxaca de les famílies.

Segons un informe publicat a Gencat del departament d’Economia i Hisenda, en l’any 2021 els preus de l’habitatge de nova construcció van arribar a una mitjana de 2.453,04 euros/m2 i el preu de venda de l’habitatge de segona mà a una mitjana de 2.226,34 euros/m2 construït. El lloguer a Catalunya té una mitja de 918,84€/mes.

Si a això li sumem la precarietat laboral més la pèrdua de capacitat adquisitiva per la inflació que estem vivint, es fa molt difícil socioeconòmicament l’accés a un habitatge digne.

Tots aquests factors fan que hi hagi una tendència creixent en el Cooperativisme d’habitatge.

 

Què és el Cooperativisme d’habitatge?

 • Són cooperatives d’habitatges les que tenen l’objecte de procurar a preu de cost habitatges, serveis o edificacions complementàries als socis, organitzar-ne l’ús pel que fa als elements comuns, i regular-ne l’administració, la conservació i la millora” (art 112 LcoopC).
 • La cooperativa pot adjudicar i cedir als socis, mitjançant qualsevol títol admès en dret, la plena propietat o el ple ús dels habitatges, els locals o les instal·lacions i les edificacions complementàries. Si en manté la propietat, els estatuts socials han d’establir les normes d’ús i els drets i les obligacions dels socis i de la cooperativa,… (art 123.3 LcoopC).

Quines diferències tenen?

Aquest model alternatiu d’accés i tinença a l’habitatge té dues característiques bàsiques que el diferencien d’altres tipus d’habitatge cooperatiu: la propietat col·lectiva i el dret d’ús:

 • Interès social.
 • Sense afany de lucre. Impossibilita el lucre individual.
 • Integren la iniciativa pública i privada en un mercat no especulatiu.

Els habitatges es consideren un bé d’ús i les persones sòcies de la cooperativa poden gaudir-ne indefinidament o per un període molt llarg. Requereix una aportació inicial i el pagament de quotes mensuals que deriven dels costos d’adquisició, manteniment i funcionament del projecte d’habitatge cooperatiu, i no de la situació del mercat immobiliari.

Quins són els seus avantatges?

 • Entrada reemborsable.
 • Autopromoció. No hi ha intermediaris, baixa els costos.
 • Cost quota < lloguer.
 • Quota no lineal, decreixent.
 • Aval inversió –> Cooperativa.
 • Sol públic –> sense entrada inicial.

Us deixem alguns exemples de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús amb les que hem treballat des de Facto:

https://www.laruraldecollserola.com

https://laxarxaire.com

https://cancarner.coop/es

També treballem conjuntament amb COV (Cooperativa Obrera de Vivendas) i La Rachola dintre de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat en el projecte “Cercle d’habitatge cooperatiu” oferint acompanyaments, formacions i serveis en tot el que engloba la Cooperativa d’Habitatge. Des de l’assessorament en la seva creació en l’àmbit jurídic i econòmic, fins a dinàmiques de grup per la cohesió de la cooperativa, gestió econòmica, acompanyament i formació en tot el procés de creació i manteniment de la cooperativa.

Des del “Cercle d’habitatge cooperatiu” oferim 10 beques de formació i acompanyament de 20 h d’assessorament i tallers, valorades en 1.800 €, per ajudar-vos a constituir-vos com a cooperativa d’habitatge.

Aquestes beques estan finançades per:

 

Mentories a càrrec de:

 

Si aquest tema us crida l’atenció o esteu interessades a constituir una cooperativa d’habitatge o qualsevol inquietud referent a l’habitatge cooperatiu, no dubteu a demanar-nos informació a info@facto.cat.