Scroll Top
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER L’IMPULS DE L’ECONOMIA SOCIAL
El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat la convocatòria d’ajuts per l’impuls de l’Economia Social amb un pressupost de 99,34 milions per a projectes d’àmbit nacional (que es desenvolupin en, almenys, dues comunitats autònomes).

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER L’IMPULS DE L’ECONOMIA SOCIAL

El Ministeri de Treball i Economia Social ha publicat la convocatòria d’ajuts per l’impuls de l’Economia Social amb un pressupost de 99,34 milions per a projectes d’àmbit nacional (que es desenvolupin en, almenys, dues comunitats autònomes).

Qui pot ser beneficiari?

  • Entitats representatives de cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció i de qualsevol altra entitat de l’Economia Social.
  • Entitats de l’ESS.
  • Agrupacions de persones jurídiques (públiques i privades).

Quina tipologia de projectes se subvencionen?

La convocatòria contempla 5 programes amb diferents activitats. Els programes són:

Programa 1: TRANSFORMA_ES: per a projectes enfocats en la generació i manteniment de treball en empreses viables que estiguin travessant dificultats o sense relleu generacional actual o previsible, mitjançant la seva transformació en fórmules de l’economia social.

Programa 2: INICIATIVA_ES: per a projectes de creació i consolidació d’entitats de l’economia social amb caràcter innovador i amb incidència en el relleu generacional i l’emprenedoria juvenil.

Programa 3: IMPULSA_TEC: destinat a projectes de suport a la modernització tecnològica d’empreses d’economia social mitjançant la creació de plataformes digitals, automatització de processos i ús d’eines tecnològiques amb la finalitat de millorar el benestar de la ciutadania, especialment a zones rurals.

Programa 4: ALIANZAS_ES: projectes de promoció de xarxes de cooperatives, societats laborals i altres fórmules de l’economia social acompanyades de mesures per oferir nous serveis integrals a la societat.

Programa 5: SOSTENIBLE_ES: projectes d’impuls a transicions sostenibles i inclusives d’empreses de l’eco
nomia social i focalitzades en l’atenció de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Quina és la temporalitat d’aquests projectes?

Els projectes es poden executar des de la data de presentació de la sol·licitud fins al 31 d’octubre de 2023.

Quin és l’import subvencionable?

A partir de 50.000 € i fins a 3.500.000 €. Aquesta subvenció cobrirà fins al 50% del cost subvencionable del projecte per a PYMES i un 15% per a grans empreses.

Termini de presentació de les sol·licituds

Del 16 de desembre de 2022 fins al 16 de gener de 2023.

Us deixem l’enllaç de la convocatòria i us recordem que Facto ofereix un servei integral de subvencions on podeu, demanar assessorament per aquesta o altres convocatòries.

Enllaç convocatòria: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21173

Si voleu ampliar la informació sobre la convocatòria o el servei de Facto, ens podeu escriure a subvencions@facto.cat