Scroll Top
EL CEPES PRESENTA EL PLA D’ACCIÓ EUROPEU PER A L’ECONOMIA SOCIAL
El passat 16 de desembre el CEPES (Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social) va presentar el Pla d’Acció Europeu per a l’Economia Social.

EL CEPES PRESENTA EL PLA D’ACCIÓ EUROPEU PER A L’ECONOMIA SOCIAL

El passat 16 de desembre el CEPES (Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social) va presentar el Pla d’Acció Europeu per a l’Economia Social.

Es tracta d’una estratègia a llarg termini que té com a objectiu fomentar l’economia social al país i promoure el seu desenvolupament. Algunes de les accions específiques previstes en el pla inclouen:

  • La creació d’un marc jurídic adequat per al sector de l’economia social, que inclogui la regulació d’entitats com a cooperatives, societats laborals i societats de capital de risc. Això permetrà fomentar la creació d’empreses d’economia social i facilitar el seu funcionament i desenvolupament.
  • La promoció de la formació i l’educació en matèria d’economia social, tant a nivell acadèmic com a nivell professional. Això inclou la creació de programes de formació especialitzats i la promoció de la recerca en l’àmbit de l’economia social.
  • La implementació de mesures per a fomentar la innovació i la digitalització en el sector de l’economia social. Això inclou la creació de programes de suport a la innovació i la digitalització d’empreses d’economia social, així com la promoció de la utilització de tecnologies digitals en el sector.
  • La creació d’un fons de garantia per a donar suport al finançament de projectes d’economia social. Aquest fons estaria destinat a donar suport al finançament de projectes d’economia social a través de préstecs i garanties.
  • La promoció de la col·laboració i el diàleg entre el sector públic i el sector de l’economia social. Això inclou la creació d’espais de diàleg i la promoció de la col·laboració entre tots dos sectors, amb l’objectiu de fomentar la sostenibilitat i la responsabilitat social de les empreses d’economia social.

Des de Facto us anirem informant a mesura que es vagin implementant aquestes accions.

Font: https://www.cepes.es/nota-prensa/768_cepes-presenta-espana-plan-accion-europeo-para-economia-social

 

Si voleu més informació ens podeu contactar a través del nostre canal habitual info@facto.cat.