Scroll Top
CAMPANYA RENDA 2023
En aquest article us detallem les dates clau per a sol·licitar el número de referència, accedir a les dades fiscals, presentar la declaració de la renda per internet i sol·licitar atenció telefònica i presencial. Tanmateix, us enumerem les principals novetats en la campanya de la renda del 2023.

CAMPANYA DE LA RENDA 2023

Terminis a tenir en compte per a la declaració de la Renda 2023:

12 de març de 2024

Inici del termini de sol·licitud del número de referència.

19 de març de 2024

Accés a les dades fiscals tant des de la web com des de la App de l’Agència Tributària.

3 d’abril de 2024

Inici de la campanya de la Renda WEB per internet.

29 d’abril de 2024

Inici del termini per a sol·licitar cita prèvia per a l’atenció telefònica.

7 de maig de 2024

Inici presentació de la renda WEB per telèfon.

29 de maig de 2024

Inici sol·licitud de cita per atenció presencial.

3 de juny de 2024

Comença l’atenció presencial en les oficines de l’Agència Tributària.

26 de juny de 2024

Fi del termini per a la presentació de declaracions amb resultat a ingressar per domiciliació bancària.

28 de juny de 2024

Fi del termini de sol·licitud de cita prèvia.

1 de juliol de 2024

Fi del termini per a presentar la declaració de la Renda 2023.
AVÍS IMPORTANT

Com sempre, és essencial revisar les dades incloses en el model abans de confirmar l’esborrany proporcionat per l’Agència Tributària. Tot i la seva extensa base de dades, Hisenda pot cometre errors, i és possible que hi hagi operacions que haurien de figurar a la nostra declaració de la renda però que no hi apareguin.

A continuació us fem una breu relació de dades que normalment no figuren en l’esborrany:

 • Arrendaments de locals o pisos turístics.
 • Rendes immobiliàries per immobles en nua propietat.
 • Vendes d’actius financers no recollides com a rendiment.
 • Rendes de plans de pensions.
 • Rendes procedents de l’estranger.
 • Rendiments del treball en empleats amb mobilitat laboral o pagaments del FOGASA.

Principals novetats en la campanya de la Renda 2023

La declaració de la Renda es presentarà enguany exclusivament per via electrònica després de ser un requisit imposat per primera vegada per llei.

Les novetats, els principals canvis i modificacions a tenir en compte respecte a la campanya de Renda de l’any passat són:

 

1. APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS

El límit d’aportació al pla de pensions és de 1.500 euros a l’any, i es podria incrementar als 8.500 euros anuals si prové de contribucions empresarials o aportacions del treballador.

 

2. LLINDAR D’INGRESSOS QUE OBLIGUEN A PRESENTAR LA RENDA

Si només hi ha un pagador, el límit a partir del qual s’ha de presentar la declaració segueix en 22.000 €.

En el cas que hi hagi 2 o més pagadors, el límit se situa en 15.000 € anuals per rendes del treball. Superat aquest llindar s’ha de presentar la declaració de forma obligatòria.

 

3. AMPLIACIÓ DE LA DEDUCCIÓ PER MATERNITAT

Les mares amb fills menors de tres anys podran deduir fins a 1.000 € les despeses de guarderia estigui o no autoritzada.

Aquesta deducció per maternitat de 100 € mensuals per cada fill menor de 3 anys es pot sol·licitar mensualment o percebre-la en un sol pagament en efectuar la declaració de l’IRPF.

 

4. OBRES DE REHABILITACIÓ PER MILLORA ENERGÈTICA

Els contribuents podran reduir-se en l’IRPF el 60% de les quantitats invertides per obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica en edificis d’ús residencial. Aquesta deducció s’habilita per a obres realitzades entre el 6 d’octubre de 2021 i fins al 31 de desembre de 2024. Abans concloïa al desembre de 2023.

 

5. VEHICLE ELÈCTRIC

Les persones que es comprin un cotxe elèctric endollable i de pila de combustible entre el 30 de juny de 2023 i fins al 31 de desembre de 2024 podran deduir-se en l’IRPF el 15% del valor d’adquisició del vehicle (per un màxim de fins a 20.000 euros). La deducció per instal·lar un sistema de recàrrega és del 15% de la quantitat satisfeta per a la seva instal·lació des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, per un màxim de fins a 4.000 euros.

 

6. IMPOST DE PATRIMONI

Estan obligats a presentar-lo els contribuents amb béns superiors als dos milions d’euros.

 

7. DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES: CATALUNYA
 
Per circumstàncies personals i familiarsRelativa a l’habitatge habitualPer donatius i donacionsAltres conceptes deduïbles
 • Per naixement o adopció d’un fill.
 • Per a contribuents que s’hagin quedat vidus/vídues el 2021, 2022 i 2023.
 • Per lloguer de l’habitatge habitual (només contribuents en determinades situacions desfavorides).
 • Per rehabilitació de l’habitatge habitual.
 • Per donatius a entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana o de l’occitana.
 • Per donacions a entitats que fomenten l’R+D+I 
 • Per donacions a determinades entitats en benefici de medi ambient, conservació del patrimoni natural i custòdia del territori.
 • Pel pagament d’interessos per préstecs per a estudis de màster i de doctorat.
 • Per inversió per un àngel inversor per a l’adquisició d’accions o participacions d’entitats noves o de recent creació.
 • Per obligació de presentar la declaració de l’IRPF a raó de tenir més d’un pagador.

Des de Facto Cooperativa us oferim el nostre servei per gestionar la vostra declaració de la renda de manera fàcil i còmoda.

Ens encarregarem de tot el procés, analitzant cada cas de manera personalitzada i informant-vos sobre les possibles deduccions i bonificacions que podrien suposar-vos un estalvi, tot assegurant-nos que cap opció d’estalvi es deixa de banda.

Les nostres tarifes
REVISIÓ I CONFIRMACIÓ ESBORRANY (rendiments del treball)
50 €
 
CONFECCIÓ RENDA (activitat econòmica)
74 €
 
CONFECCIÓ RENDA AMB 2 ACTIVITATS ECONÒMIQUES
96 €
 
CONFECCIÓ RENDA AMB 3 O MÉS ACTIVITATS ECONÒMIQUES
120 €
 
CONFECCIÓ RENDA (compra-venda immobles)
100 €
 
RENDA CONJUNTA SIMPLE (rendiments treball o activitat econòmica)
130 €
 
RENDA CONJUNTA (amb diverses activitats econòmiques)
150 €
 
PATRIMONI
150 €
 

Les peticions rebudes a partir del 15 de juny se’ls aplicarà un recàrrec del 25% del preu.