Scroll Top
BASE DE DADES DE SUBVENCIONS
Existeix una Base de dades Nacional de Subvencions en la qual apareixen totes les convocatòries de subvencions que concedeixen les administracions (estatals, autonòmiques i municipals).

Existeix una base de dades on trobar totes les subvencions?

Aquesta pregunta ens l’hem pogut fer motes vegades i la resposta es SÍ!

Existeix una Base de dades Nacional de Subvencions en la qual apareixen totes les convocatòries de subvencions que concedeixen les administracions (estatals, autonòmiques i municipals).

Moltes entitats desconeixen l’existència de subvencions i ajudes per a realitzar determinades inversions o desenvolupar determinades activitats. Aquí podrem trobar i conèixer possibles ajudes per a la nostra entitat.

SISTEMA NACIONAL DE PUBLICITAT DE SUBVENCIONS Y AJUDES PÚBLIQUES

En virtut de la llei de transparència, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques posa a disposició dels ciutadans una base de dades de subvencions:

En aquesta base s’accedeix a un cercador que permet localitzar les subvencions segons l’organisme concedent, el tipus de beneficiari que la pot sol·licitar (empresa, persona física … ) o l’activitat subvencionada.

També podrem donar-nos d’alta en un servei d’alertes, perquè ens avisin de noves subvencions que puguin ser del nostre interès.

Així mateix, podrem consultar a qui li ha estat concedida una subvenció, introduint el DNI o denominació social del beneficiari.

Es pot accedir a aquesta base de dades en l’adreça web: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatorias

Si voleu més informació ens podeu contactar a través del nostre canal habitual info@facto.cat.