Scroll Top
AJUTS ACTIVA AUTÒNO+ | AJUNTAMENT DE BARCELONA
L’Ajuntament de Barcelona està a punt d’obrir la convocatòria d’un ajut que busca incentivar la nova activitat econòmica i l’increment de l’ocupació efectiva mitjançant el foment de l’autoocupació de les persones desocupades de la ciutat de Barcelona.

AJUTS ACTIVA AUTÒNO+ | AJUNTAMENT DE BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona està a punt d’obrir la convocatòria d’un ajut que busca incentivar la nova activitat econòmica i l’increment de l’ocupació efectiva mitjançant el foment de l’autoocupació de les persones desocupades de la ciutat de Barcelona.

 
Per a qui?

Persones empadronades en la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 14 de març de 2020 com a:

 • Treballadors i treballadores autònomes 
 • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el RETA
 
Requisits
 • Trobar-se en situació d’atur abans de l’inici de l’activitat.
 • Alta fiscal a la ciutat de Barcelona com a empresaris o empresàries individuals.
 • Les persones físiques hauran d’estar empadronades en Barcelona en el moment de la sol·licitud i des de com a mínim 3 mesos abans de l’alta fiscal.
 • No haver estat donat d’alta en el RETA per la mateixa activitat en l’any anterior a la data d’alta fiscal.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries (AEAT, SS i Hisenda Municipal)
 
Quantia

La quantitat de la subvenció es calcularà segons les despeses previstes al primer any d’inici d’activitat a comptar entre la data d’alta censal i, com a màxim, la data de finalització del període de sol·licitud. L’import màxim serà de 3.000 €

Despeses subvencionables vinculades al primer any fiscal d’activitat

 • Quotes de la Seguretat Social 
 • Impostos relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica i el primer establiment
 • Despeses de gestoria i assessorament
 • Lloguers de locals o despatxos afectes fiscalment a l’activitat
 • Lloguer d’espais de cotreball (coworking) i/o serveis prestats per aquests establiments en relació a l’activitat professional
 • Despeses derivades dels consums energètics (electricitat, gas i carburants) fins a un màxim de 500 €.
 
Termini de presentació de les sol·licituds:

Des de l’aprovació definitiva de les bases reguladores (previsió 15 de juliol de 2022) fins al dia 30 de setembre de 2022.

Més informació: https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/autonomes

 

Si necessiteu ajuda amb la convocatòria, ens podeu escriure a subvencions@facto.cat